03/07/2017 Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğini açıklanmıştır , Yönetmelik 01/10/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703....


Saygılarımızla.