Dökümanlar

Mimarlık Hizmetleri En Az Bedel Hesaplama
Mesleki Denetimin Yapılmasında Uyulacak Esaslar
Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi
Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi
2019 Yapı Sınıfları ve Birim Maliyetleri
2019 Yapı Sınıfları ve Birim Maliyetleri