Mimarlar Odası Mesleki Hakların Güvencesidir

Son dönemde mimarlık meslek alanını ilgilendiren KHK'ler ile başlayan ve İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle mesleki haklar ve telif haklarına müdahaleler yapılmaktadır.

Bu nedenle üyelerimizin mesleki hak ve sorumlulukları çerçevesinde Mimarlar Odası Mesleki Denetim Uygulamasının kapsamı, içeriği ve gerekliliği hakkında bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi

Bilgilendirme broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

http://vanmimod.org.tr/upload/file/679276031_158529ca3189be.png

http://vanmimod.org.tr/upload/file/31448912_158529d40a368d.pngSil