T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Arasında İşbirliği Protokolünün Feshi

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında imzalanan mühendis mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacına hizmet eden karşılıklı işbirliği protokolünün SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedildiği bildirilmiştir.

TMMOB Genel Sekreteri ve Oda Sekreter Üyeleri ortak toplantısında oluşturulan mücadele programı ekli ilgi yazılarla iletilmekte olup; Şubemizce meslektaşlarımıza bu duyuruyu yaparak aktif katılımın sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla.

İlgili yazılara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Sözkonusu SGK Başkanlığının Faksı: 0312 432 48 75

Dilekçe:

http://vanmimod.org.tr/upload/file/14549833dilekce_1595cb2008b288.jpg

Üyelerimize Açıklama Metni:

http://vanmimod.org.tr/upload/file/2083795yelere_mektup_1_1595cb29863022.pdf

http://vanmimod.org.tr/upload/file/97831067yelere_mektup_2_1595cb2fd18d22.pdf