İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Ruhsat Şube Birimi Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,

İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,  Ruhsat Şube Birimi' nin almış olduğu kararlar ekte yer almaktadır. Bu kararlar doğrultusunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01/10/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup ilgili Belediyenin yetkisi dahilindedir. Otopark Yönetmeliği ise 01/01/2018 tarihinden itibaren ilgili Belediyenin yetkisi dahilinde yürürlüğe girecektir.

Belirtilen maddelere ek olarak 2. madde de yer alan Otopark Tebliği ve Serpinti Sığınak Yönetmeliğinde istenilen uygulamalarda; Sığınakların Yönetmeliğe uygun esasta tasarlanması kesindir. Barış halinde otoparka dahil edilecek alanlar; yalnız otopark ile komşu duvarı olan sığınak duvarının kaldırılması ile sağlanabilecektir. Bu durum proje üzerinde yazı ve izdüşüm ile belirtilecektir.

Bilginize sunarız.